Dengan Menyertakan Asma Allah Yang Maha Pemurah Maha Penyayang